Pædagogik

Pædagogik

KRAP
Vi har i løbet af 2011 - 2013 gennemgået KRAP kursus (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik) og arbejder ud fra den anerkendte tilgang med fokus på den enkeltes ressourcer. I 2016 og 2017 vil nye fastsansatte medarbejdere på Pile Allé 6 få et KRAP kursus. Vil du gerne vide mere om KRAP så læs her.

Pædagogik
Der tages udgangspunkt i dine ønsker, behov og ressourcer og aktiviteterne tilpasses dine kompetencer.
Pædagogikken bygger på forudsigelighed, genkendelighed, tryghed, pleje, omsorg, medinddragelse og medbestemmelse.
Vi søger at skabe tryghedsgivende rammer og gode oplevelser for dig.

Kommunikation
Kommunikation og samspil er centrale elementer i vores pædagogiske arbejde. Vi tror, det er vigtigt for dig at blive forstået og at forstå, hvad der sker og skal ske omkring dig. Af kommunikative redskaber anvender vi blandt andet kommunikationstavler med billeder, tegn til tale, computer, tolkning af kropssprog og mimik.